Horoskopy › VěštěníVěštecké schopnosti a předpovědi budoucnosti – Kdo je věštec?

Věštecké schopnosti a předpovědi budoucnosti – Kdo je věštec?

Věštecké schopnosti

Mít věštecké schopnosti znamená být obdařen zvláštním darem vnímat skutečnosti, které běžní lidé vnímat nemohou. Někdy se věštecké schopnosti nazývají také šestý smysl (mimosmyslové vnímání). Věštec je citlivý člověk, který je schopen zaznamenávat události a vlastnosti věcí, které jiní lidé schopni vnímat nejsou. Podívejte se na některé běžné příklady: Už jste někdy měli pocit, že někdo zazvoní u Vašich dveří? A stalo se to? Už jste někdy měli pocit, že během krátké chvíle Vám zavolá na telefon přítel? A stalo se to? To je jen pár příkladů věšteckých schopností. Můžete přemýšlet o mnoha dalších příkladech z každodenního života: Můžete se Vám zdát sen, který se poté splní nebo můžete tušit několik vteřin dopředu, co řekne někdo jiný.

Všechny výše uvedené schopnosti předvídat události se vyskytují velmi často. Ale jen málo lidí je tak nadaných, aby mohli rozvinout svůj mimořádný talent na vyšší úroveň skutečného věšteckého umění. Je to stejné jako s jakýmkoli jiným nadáním. Pokud nejste talentovaný na hudbu, budete jen těžko zvládat hru na klavír nebo housle. Stejně tak, pokud je Vaše nadání v oblasti věštění omezené, nemůžete se stát zkušeným věštcem.

»   Nejznámější věštecké schopnosti

Věštci obvykle využívají oborů jako je astrologie, vykládání karet, čtení z ruky, numerologie atd., které nemůžeme počítat mezi nadpřirozené lidské schopnosti. Uvedené obory představují složité systémy znalostí, které mohou při vhodném použití přinášet informace o našem osudu a životních možnostech. Například v kontrastu s telepatií je astrologie velmi technický obor, který vyžaduje dlouhé studium a spoléhá na skutečné astronomické údaje.

»   Zdroj věšteckých schopností

Co je zdrojem věšteckých schopností? Sami věštci se neshodují v tom, jak je možné neobvyklé informace vnímat a odkud tyto informace pochází. Pravděpodobně jsou věštci schopni vnímat energetické pole, které obsahuje informace, jichž si obyčejní lidé nejsou vědomi. Můžeme si představit energetické otisky, kanály nebo mosty, které poskytují tento zvláštní druh poznání.

Věštecké předpovědi

Základní otázka zní, jestli účelem mimořádných věšteckých schopností je předpovídání budoucnosti. Když se podíváme na věc z pohledu statistiky, tak se přímé a velmi konkrétní předpovědi málokdy uskuteční. Hlavní otázkou tedy je: Existuje svobodná vůle? Pokud ano, pak neexistuje možnost předpovídat budoucnost s naprostou jistotou.

Pokud by náš svět a naše životy byly zcela bezvýhradně předurčeny, pak by neexistoval žádný prostor pro naši svobodnou vůli. Naštěstí to vypadá tak, že existuje dostatek příležitostí, kde se můžeme rozhodovat sami a dokázat tak existenci naší svobodné vůle. Pokud nic jiného, vezměte vždy v úvahu tento příklad: Pokud by pomocí věštění bylo možné předpovědět čísla loterie, všichni věštci by jistě patřili mezi miliardáře. Čísla loterie jsou ovšem určena náhodou a není tak žádná přímá možnost, jak je znát předem.

»   K čemu je věštění budoucnosti vlastně dobré?

K čemu je tedy věštění budoucnosti vlastně dobré? Mělo by nám určitě pomáhat prozkoumat všechny možné scénáře budoucnosti. Náš osud je jako krajina a s pomocí věštění budoucnosti můžeme přesněji rozlišit obrysy naší životní krajiny. Pomocí věšteckých předpovědí můžeme identifikovat více různých variant našeho rozhodování – našich možných životních cest. Některé z nich jsou jednodušší a jiné složitější. A věštění budoucnosti by mělo pomoci rozpoznat ty vhodnější z nich.

Bylo by obtížné pěstovat obilí na skalách a podobně je v našem životě často těžké jít směrem, který pro nás není vhodný. Věštění budoucnosti by nám mělo říci, jaké alternativy náš osud nabízí a zda se ta či ona skutečně hodí k nám.