Horoskopy › VěštěníSkutečná magie – kouzelník nebo podvodník?

Skutečná magie – kouzelník nebo podvodník?

Kouzelník se šátkem na očích

Jistý William W. Larsen, profesionální kouzelník, napsal ve třicátých letech minulého století  soukromou příručku pro své kolegy, jak u publika vyvolat iluzi výjimečných věšteckých schopností. Jeho praxe spočívala v tom, že si nechal zavázat oči a předstoupil před publikum. Požádal asistentku, aby náhodně vybrala někoho mezi diváky. Když asistentka dotyčné osobě položila ruce na ramena, řekla: „Mám tu mladou dámu“ nebo „velmi pěkného muže“. Larsen začal s výpovědí osobního sdělení. Celý trik spočíval v tom, že mu asistentka představila každého vybraného člověka předem smluveným kódem. „Mladá dáma“ znamenala ženu ve věku 20 až 30 let, „dáma“ ženu 30 až 55 let, „velmi pěkná dáma“ více jak 55 let. Pro může fungoval stejný princip.

Z těchto šesti základních kategorií byl pak kouzelník schopen odhadnout oblast zájmu té které osoby. Pro „mladé dámy“ bylo obvykle typické zmínit lásku a cestování, pro „mladé muže“ zase úspěch a odhodlání. U „dámy“ bylo možné upozornit na nějaký dopis, který obdržela a kterému musí být věnována patřičná pozornost, případně na nějaké umělecké vlohy, které nebyly dostatečně využity. „Velmi pěkné dámy“ pro změnu byly citlivé na rodinná pouta a štěstí. Muži ve středním věku kladli důraz na vše kolem vydělávání peněz. Dalo by se pokračovat dále, ale celý princip je jasný.

V několika úhledných škatulkách měl kouzelník předem připravená témata, která nejvíce souvisela s obvyklým životem dané skupiny lidí. Jak je zjevné, šátek na očích u kouzelníka nebyl vůbec potřeba, ale dodával v očích publika neobyčejný půvab celému vystoupení. Jeho asistentka mu sdělila vše potřebné. Lze i předpokládat, že pomocí dalších smluvených kódů (zakašlání, dupnutí, výška hlasu, mezery mezi slovy, pořadí slov atd.) mu byla schopna sdělit i jiné důležité informace – zda je objekt věštby dobře situován (drahé oblečení, hodinky, šperky, vůně) a jakému se těší zdraví (váha, pleť, vlasy).

Místo skutečné magie stačilo kouzelníkovi použít popis, který by se hodil na kohokoli v dané věkové skupině mužů nebo žen. Jen výjimečně se kouzelník zmýlil, ale i tak zůstával pro většinu úžasným jasnovidcem.

Dobrý výklad je jako dobře padnoucí oblek

Celý tento „zázrak“ je založen na tom, že si lidé sami a ochotně přizpůsobí obecný výklad na vlastní zcela konkrétní životní příběh. A to podle hesla „přání otcem myšlenky“, které není v historii ničím novým (Libenter homines id, quod volunt, credunt. – „Lidé rádi věří tomu, čemu věřit chtějí.“ – Caesar, Zápisky o válce Galské).

Obecný výklad není žádným kouzlem. Lze si ho spíše představit jako velmi elastický oblek nebo ještě lépe jako pásek ke kalhotám. Zapne jej opravdu téměř každý, jen si ho musí utáhnout podle vlastní velikosti (rozumějte - napasovat obecnou výpověď na svůj život). Jen málokomu nebude sedět vůbec, stejně jako běžný pásek z konfekce.

Pokračování: "Spiritismus – komunikace s dušemi zemřelých nebo podvod?"