Horoskopy › VěštěníCo je věštění? Jak funguje výklad po telefonu?

Co je věštění? Jak funguje výklad po telefonu?

Definice věštění

Věštec je člověk citlivý na podněty mimo přirozený rozsah lidského vnímání. A věštění znamená setkání s takto nadaným člověkem, který odpoví na Vaše otázky a nabídne Vám své rady. Cílem věštce při věštění je „naladit se na Vás“. Výklad může mít různou formu. Probíhá osobně, e-mailem, telefonicky,  přes Skype atd. a může trvat od několika minut až po několik hodin. Průměrná  doba je přibližně půl hodiny. Věštci mohou při výkladech využívat různé nástroje, jako jsou tarotové karty, kyvadlo, křišťálová koule, runy, kameny, kosti, čajové lístky a mnoho dalších.

Věštění je pravděpodobně stejně staré jako samotné dějiny lidstva. Od prvních obyvatel ("přírodní národy"), kde šamani hráli důležitou roli, až po novodobou historii (včetně králů, císařů, prezidentů, celebrit) – skutečně mnoho lidí využívalo a využívá věšteckých služeb.

Způsoby věštění

»   Osobní výklady

Osobní výklady představují tradiční a nejstarší způsob věštění. Věštci se shodují v tom, že je velmi důležitý hladký tok energie během výkladu. Vždy je proto lepší osobní výklad než většina výkladů na dálku (telefon, e-mail, skype). Při osobním setkání je proud energie mezi Vámi a věštcem zřejmější a bývá méně rušen. Existují ovšem typy výkladů, které nejsou tolik závislé na Vašem aktuálním naladění (nejlepšími příklady jsou astrologie, numerologie, čtení z ruky), protože vycházejí z výpočtů nebo pozorování vnějších událostí. Osobní výklady jsou tedy nejintenzivnější a také asi nejlepší formou výkladů.

»   Výklady po telefonu a Skypu

Výhodou výkladů po telefonu je jednoduše Vaše pohodlí. Můžete si dopřát výkladu a zároveň ležet na posteli (samozřejmě, že budete sedět v křesle, ale při telefonování nikdo neví, kde přesně jste - což platí ovšem i pro věštce). Nevýhodou je, že nemáte přímý vizuální kontakt s věštcem (kromě Skype s webovou kamerou), a proto většinou nebudete schopni okamžitě zjistit, jestli Vám věštec vyhovuje. Kontakt je anonymní, což může více vyhovovat plachým lidem. Telefonické výklady jsou méně náročné na čas ve srovnání s osobními výklady (neuvíznete například v dopravní zácpě atp.) Obě výše uvedené okolnosti se ale mohou často změnit v nevýhodu. Při výkladech po telefonu často nemůžete řešit problémy hlouběji (máte obvykle omezený čas na telefonát) a celý výklad se tak může nakonec stát velmi povrchním. Skutečnost, že nejste při výkladu tváří v tvář s věštcem rovněž přináší řadu nesnází. Musíte věřit své intuici pouze na základě hlasu. Nemáte žádnou možnost udělat si o věštci obrázek z řeči jeho těla - jak se chová a jak vypadá. Nicméně důvěryhodnost věštce nemusí být problém, pokud má dobré reference nebo se jedná o osobnost známou z veřejného života.

»   Výklady e-mailem

Výklady přes e-mail jsou nejméně osobním způsobem věštění. Věštec má pouze velmi omezené možnosti, jak o Vás získat informace (a rovněž Vy o něm). Můžete mu poskytnout datum narození a stručný popis Vaší situace a problémů. Možné obtíže jsou podobné jako při výkladech po telefonu (popis výše) pouze s významným rozdílem, že nemáte ani hlasový kontakt.

To je důvod, proč můžete považovat výklady přes e-mail za poněkud zvláštní. Nikdy nevíte, kdo Vám odpoví. Pokud napíšete nějaké celebritě, také nevíte, jestli odpověď bude skutečně autentická nebo Vám odpoví jen asistent nebo obchodní manager dané hvězdy. A stejné je to s výklady přes e-mail - nikdy nevíte, kdo je autorem e-mailové odpovědi a jestli je tedy skutečně věrohodná.